Hoe wordt pijn chronisch?

Meestal vermindert pijn door het herstel van aangedane functies en lichaamsstructuren. Maar niet altijd. Soms ontstaat er chronische (langdurige) pijn. Er zijn meerdere factoren bekend die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en voortduren van chronische pijn.

Oorzaken voor chronische pijn

Het niet (goed) herstellen van weefsels is één oorzaak van het voortduren van pijn, maar zeer zeker niet de enige!

Door pijn ontstaat vaak inactiviteit. Afgezien van het feit dat dit begrijpelijk is als iemand pijn heeft leidt dit wel tot verlies van conditie van weefsels en functies. (‘disuse’-verschijnselen). Een slechte conditie is nadelig voor herstel en werkt chronische pijn in de hand.

Het steeds aanwezig zijn van pijn kan in het zenuwstelsel een voortdurende alertheid doen ontstaan voor de pijn (sensitisering). Zelfs bij kleine prikkels ontstaat er dan veel pijn.

Het aanwezig zijn van onjuiste ideeën/emoties over pijn en het daarbij horende onverstandige gedrag (cognitiefgedragsmatige factoren bij pijn) werkt pijn in de hand.

De afwezigheid van uitleg over de pijn (pijneducatie) geeft veel onrust. Wat veroorzaakt nu precies de pijn? Hoe kunnen we het beïnvloeden? Hoe meer onzekerheid over pijn hoe groter de kans op chronische pijn.

Maar naast het goed op de hoogte zijn van de wetenschappelijke kennis over oorzaken van pijn is het nog belangrijker om te begrijpen dat iemand echt pijn HEEFT.