Bewegen

Binnen Praktijk de Bruijn speelt bewegen een belangrijke rol bij het behandelen van patiënten. Dit is vanwege het belangrijke effect van bewegen op allerlei klachten die met acupunctuur worden behandeld. Bewegings- en ontspanningsoefeningen zorgen er voor dat effecten van acupunctuur langer blijven aanhouden. Omgekeerd is acupunctuur vaak erg belangrijk om pijnvermindering te bereiken. Acupunctuur en bewegingstherapie versterken elkaar!

Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut pas ik ‘hands-on’ behandeltechnieken toe om bewegen/oefenen beter mogelijk te maken. Het één kan niet zonder het ander, ik noem dat ‘behandel en beweeg’. Binnen de chinese geneeskunst is het niet veel anders. Ook daar gebruikt de behandelaar een naald om te behandelen en daarnaast geeft hij vaak oefeningen/les in bewegen aan de patiënt. Acupunctuur in combinatie met bijvoorbeeld Tai Qi of Qi Gong.

Bewegingstherapeuten en acupuncturisten, ze kunnen veel van elkaar leren!