Pijntherapie

Wat is (chronische) pijn?

Pijn is een beschermingsmechanisme. Het is een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat er ergens iets niet goed gaat en dat ons ervoor behoedt om risico’s te lopen. Als pijn langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt spreken we van chronische pijn. Die pijn heeft geen signaalfunctie meer, en kan onze kwaliteit van leven steeds verder verminderen. Voortdurend pijn bij het boodschappen doen, sporten of het doen van het huishouden. Het lijden aan de pijn veroorzaakt in de mens allerlei reacties waardoor het lijden alleen maar toeneemt. Het doorbreken van deze pijnspiraal is de taak van een therapeut die zich met pijn bezig houdt. Chronische pijn treffen we in velerlei vormen aan, van hoofdpijn tot reumatische pijn. Pijn vanuit het lichaamsweefsel, pijn vanuit het zenuwstelsel en overgevoeligheid voor pijnprikkels. En hoewel niet alle pijn te verhelpen is, heeft men de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt. De International Association for The Study of Pain (IASP) heeft pijn gedefinieerd als een onaangename sensorische en emotionele ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging of wordt beschreven in termen van weefselbeschadiging. Deze definitie laat zien dat er pijn aanwezig kan zijn zonder dat er een duidelijke oorzaak valt aan te wijzen.


Binnen de gezondheidszorg ontwikkelt de pijnzorg zich voortdurend. Het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft een goede online informatiecursus over pijn ontwikkeld (pijneducatie).